کارت ویزیت لایه باز بورس نقره در انداز 4/8 در 8 با رزولیشن  300   ...