مفهوم انتقاد جوهرى، در صحاح مى گوید: انتقد الدراهم: «أخرج منها الزیف ... ناقَدَهُ: ناقَشَهُ فی الأمر؛ درهمهاى ناخالص را از مجموعه آن جدا کردن، انتقادِ درهمهاست و نقد کسى، به معناى مناقشه کردن با او در باره چیزى است....(ادامه دارد) عیب جویى و انتقاد در روایات بسیارى، از عیب جویى و سرزنش مؤمن، به شدت نهى شده است. امیر مؤمنان علیه السلام مى گوید:... و مَنْ شَغَلَ نَفْسَهُ بغیر نَفْسِهِ، تَحَیَّر فی الظلمات و ارْتبکَ فی الهلکات، و مدّت به شیاطینُه فی طغیانه و زَیَّنَتْ له سیّ ءَ اعماله؛...(ادامه دارد)

 

  مشخصات این فایل عنوان:انتقادگرى و انتقادپذیرى در حکومت علوى فرمت فایل: word(قابل ویرایش) تعداد صفحات:40 این مقاله در مورد انتقادگرى و انتقادپذیرى در حکومت علوى می باشد.  بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله انتقادگرى و انتقادپذیرى در حکومت علوىمفهوم انتقادجوهرى، در صحاح مى گوید: انتقد الدراهم: «أخرج منها الزیف ... ناقَدَهُ: ناقَشَهُ فی الأمر؛ درهمهاى ناخالص را از مجموعه آن جدا کردن، انتقادِ درهمهاست و نقد کسى، به معناى مناقشه کردن با او در باره چیزى است.. ...