لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )   تعداد صفحه18 فهرست مطالب فهرست   1-مقدمه                          2-جزئیات پروژه   3-پرسش نامه   4-نمودار- میانگین- میانگین وزن- واریانس   5-نمودار سؤال اول   6-نمودار سؤال دوم   7-نمودار سؤال سوم   8-نمودار سؤال چهارم   9-نمودار سؤال ...