مرجع فایل .......MarjaFile دانلود .....        فهرست : (Titel )       قسمتی از محتوای متن PowerPoint     •کشاورزی •صنعت •اطلاعات و ارتباطات •عصر مجازی •   •یک نوع خاص از سازمان شبکه ای است که تمام فعالیت های خود را با استفاده از آخرین فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی و به صورت Online انجام می دهد .       نوع فایل :  Powerpoint سایز :  (درپایین صفحه درج شده)  تعد ...