پیشگفتار:

جهانی که زیستگاه ما در آن است جایگاهی بس بزرگتر از آن چه ما تصور می کنیم است فقط در 60 سال اخیر یا همین حدود  ها که ما در یافتیم جهان ما چه  عظمتی دارد. اکنون ما توانسته ایم به سطح ماه پای بگذاریم و 9 سیاره کشف کنیم ما کهکشان های اطراف را شناخته ایم از ویژگی های سیارات دیگری توسط  ماهواره ها و رادیو و تلسکوپ ها و کاوشگر ها با خبر شویم. توانسته ایم جهان  اطراف را بهتر بشناسیم  . علاقه ی مابه این مبحث آگاه شدن از خلقت خدا  و پرده برداشتن از شگفتی های آفرینش اوست که چنین انسان را در تفکر خود برداشتن از شگفتی های آفرینش اوست که چنین انسان را در تفکر  خود غرق کرده است و او را وامی دارد تا برای رسیدن  به اهدافش دانش بیاموزد و تحقیق کند تا این جهان و ایران را به قله صعود برساند.

 

  تعداد صفحات : 60 صفحه-قالب بندی :  word             

پیشگفتار: جهانی که زیستگاه  ما در آن است جایگاهی بس بزرگتر از آن چه ما تصور می کنیم است فقط در 60 سال اخیر یا همین  حدود  ها که ما در یافتیم جهان ما چه  عظمتی دارد. اکنون ما توانسته ایم به سطح ماه پای بگذاریم و 9 سیاره کشف کنیم ما کهکشان های اطراف را شناخته ایم از ویژگی های سیارات دیگری توسط  ...