مشخصات این فایل عنوان: طراحی سایت جامع فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 80 این مقاله در مورد طراحی سایت جامع می باشد. بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله طراحی سایت جامع بررسی اولیه در ابتدای کار و برای درک بهتر از چگونگی طراحی سایت ما به سراغ سایر سایت های مهد کودک ها رفته و در یک مقایسه کلی نقاط ضعف و قوت هریک را بررسی نموده وسعی کردیم با چگونگی طراحی و همچنین امکانات موجو در سایت آشنا شویم و ایده ای نو و تازه برای طراحی سایت مذکور در نظر بگریم. همچنین سعی کردیم تا با گفتگو و مساحبت با مسئول مهد کودک از درخواست ها نیازها و موارد مختلفی که مد نظر ایشان بود آگاهی یافته و آنها را با ایده خود به گونه .....(ادامه دارد) نتیجه گیری مقایسات: در نمونه های مورد بررسی مشاهده شد که ظاهر اولیه سایت بسیار مهم و ارزنده است همچنین استفاده از عکسهای مرتبط در هر قسمت خصوصا در صفحه اصلی سایت بسیار تاثیر گذار است. همچنین انتخاب عناوین یا بخشهای مختلف می تواند در معرفی مهد موثر باشد. همچنین در سایت های مورد بررسی مشاهده شد که ضمینه صفحه سایت باعث شکیل شدن آن می شود. همچنین کادر بندی بودن صفحه که به خوانایی آن کمک می کند. وجود بخشهای درباره ما، ارتباط با ما، نظر سنجی، مقالات مرتبط ،ارتباط با مدیریت الزامی است . همچنین طی مساحبت با مسئول مهد کودک به اعمال بخشهای خاصی پرداختیم که مد نظر ایشان بود. .....(ادامه دارد)

 

  مشخصات این فایل عنوان: طراحی سایت جامع فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 80 این مقاله در مورد طراحی سایت جامع می باشد.   بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله طراحی سایت جامعبررسی اولیه در ابتدای کار و برای درک بهتر از چگونگی  طراحی سایت ما به سراغ سایر سایت های مهد کودک ها رفته و در یک  مقایسه کلی   نقاط ضعف و قوت هریک  را بررسی  نموده  وسعی کردیم با چگونگی طراحی و همچنین امکانات موجو در سایت آشنا شویم و ایده ای نو و ...