معیار تعیین پتانسیل روانگرایی بعد از زمین لرزه سال 1964 در نیگاتای ژاپن و خرابیهای ایجاد شده، خیل بسیاری از مهندسیان ژئوتکنیک تلاش وسیعی جهت تعیین یک معیار صحیح برای ارزیابی پتانسیل روانگرایی انجام دادند که در نتیجه این تلاش فاکتور اصلی را ارائه کردند: نوع خاک آزمایش نفوذ استاندارد ......(ادامه دارد) علت وقوع روانگرایی خاکهای ماسه شل اشباع اگر تحت بارهای دینامیکی مثل زلزله قرار گیرند ممکن است معضلاتی بوجود آورند که نمونه بسیار مهم آن روانگرایی است. در حین اعمال نیروی زلزله در یک لحظه فشار آب حفره ای از تنش مؤثر قائم بیشتر شده و خاک ماسه ای همانند یک سیال روان میشود .....(ادامه دارد) روانگرایی خاک در بسیاری از زلزله های سالیان گذشته مشاهده شده است. در اثر پدیده روانگرایی ممکن است سازه ها روی زمین در خاک فرو روند یا کج شوند سازه های سبک مدفون در خاک مثل خطوط لوله بالا بیایندخاک گسترش جانبی پیدا کند وبه سازه های ساحلی آسیب برساند، چاههای آب پر شوند .......(ادامه دارد)

  مشخصات این فایل عنوان: بررسی پدیده روانگرایی فرمت فایل: پاورپوینت( قابل ویرایش) تعداد اسلایدها : 21 این پاورپوینت در مورد بررسی پدیده روانگرایی می باشد .   بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از پاورپوینت بررسی پدیده روانگراییمعیار تعیین پتانسیل روانگراییبعد از زمین لرزه سال 1964 در نیگاتای ژاپن و خرابیهای ایجاد شده، خیل بسیاری از مهندسیان ژئوتکنیک تلاش وسیعی جهت تعیین یک معیار صحیح برای ارزیابی پتانسیل روانگرایی انجام دادند که در نتیجه این تلاش فاکتور اصلی را ارائه کرد ...